موسیقی

رفتم در میخانه – محمدرضا شجریان | نوا

اجرای خصوصی تصنیف قدیمی رفتم در میخانه در منزل استاد ذوالفنون در سال 1990 میلادیشعر و تصنیف: علی اکبر شیدادستگاه: نوا پیانو: رامین ذوالفنون=================رفتم در میخانه حبیبم، خوردم دو سه پیمانهمن مستم و دیوانه حبیبم، ما را که برد خانهدلبر عزیز ، شوخ بـــــا تمیز ، برخیز و بریززان مــی که جوان سازد ،عشقم به تو پردازدتو اگر عشوه برخسرو پرویز کنیهمچو فرهاد روم از عقب کوه کنیتو مگر شاه نکو رویانیتو مگر ماه پری رویانیدلبر عزیز ، شوخ با تمیز ، برخیز و بریززان مــی که جوان سازد ،عشقم به تو پردازد

رفتم در میخانه - محمدرضا شجریان | نوا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا