گردشگری

برش و پرداخت سنگ عقیق

برش زدن سنگ عقیق به دو نیمه پلیش و براق كردن ( پرداخت )آنآدرس وبلاگ فروشگاه سنگ نگارهhttp://sangnegare.mihanblog /آدرس فروشگاه ایسامhttp://sangnegare.esam

برش و پرداخت  سنگ عقیق

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا