اندرویدبرنامه های کاربردی اندرویدموبایل

Heart | Blood Pressure – Apps on Google Play

Blood Pressure Analyzation 5.0.13

You can use this Blood Pressure Analyzation App to analyze your blood pressure and pulse values. Move the slider to see different colors for your blood pressure and pulse values.
This app will help you to understand your blood pressure and pulse values.

Disclaimer:
This Blood Pressure Analyzation App is created to analyze your blood pressure and pulse values with a slider and colors and does not measure your blood pressure and pulse. All result values are random generated!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا